Начало > Новини

"Комунизмът, национализмът и държавата в следовенна Европа"

ЦАИ 02/02/2012

История на комунизма в Европа, нова поредица, том. III/2012 (http://www.zetabooks.com)

Следващият брой на тази поредица кани текстове, посветени на общите въпроси за взаимодействието между комунизма и национализма в процеса на утвърждаване на държавите от "социалистическия блок". В най-добрия случай може да се приложи и сравнителна перспектива към проблема. Редакторите на изданието биха се радвали на участието на млади изследователи, които се опират на архивни проучвания в новототворените архиви на Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, България, Полша и бившата ГДР, както Югославия и СССР.

Текстове могат да предлагат утвърдени и млади учени, както и докторанти по следните теми:

* Интернационализъм срещу национализъм
* Съветизация и изграждането на Източно-европейската съветска империя
* Социалистическите нации и съвременните теории за национализма
* Социалистически патриотизъм и съветската хегемония
* Държавно строителство след Втората война
* Културни трансфери
*Политики на хомогенизация
* Идентичностни наративи в литературата, науката и изкуството
* Етнически малцинства, самоопределение и социалистическите държави
* Митове за произхода: преди и след 1945
* Комунистическите конституции
* Модерност, национализъм и комунизъм

Желаещите да участват в публикацията могат да изпратят своите резюмета, които да не надвишават 500 думи, до 1 април 2012 г.

Изпращайте ги на: or

Избраните автори ще бъдат уведомени до 15 април. Крайният срок за предаване на окончателния текст е 1 юни, 2012 г.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.