Начало > Новини

Лекционен цикъл "Академични диалози"

ЦАИ 06/03/2007

Център за академични изследвания София
представя

Лекционен цикъл “Академични диалози”
C подкрепата на Фонд “Научни изследвания”, МОН

има удоволствието да Ви покани на представяне на

Група за изследване на технологиите
(БАН)

на тема:

Социални изследвания на научното и технологичното развитие в (пост)социалистическа България

12 април 2007 (четвъртък), 18.00 ч.
Лекцията ще се проведе в център “Борис Христов”, ул. “Цар Самуил” № 43

Цикълът “Академични диалози” на Център за академични изследвания София представя водещи и иновативни изследователски групи в България, работещи в сферата на хуманитарните и социалните науки. Вече повече от две десетилетия “социалните изследвания на науката и технологиите” се стремят към по-добро разбиране на радикалните промени във взаимовръзките между наука, икономика и политика, на които са свидетели съвременните общества. В своите изследователски и приложни проекти Групата за изследване на технологиите предлага специфичен подход към осмислянето и дебата върху значими проблеми на съвременното социално, икономическо и политическо развитие на нашето общество.

Програма:
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител на групата): “Изследвайки хетерогенните мрежи в аерокосмическата индустрия: случая с ракетата носител ФАЛКОН”

Д-р Светла Колева: “Иновативност в българската изследователска традиция на технологичните иновации”

Д-р Тодор Галев
: “От танкове към трактори – българската политика за военно-цивилно сътрудничество в технологичните иновации през социализма и пост-социализма”

Д-р Васил Киров: “Изследвания на предприятието и трудовия пазар в глобалното общество”

Тихомир Митев: “Изследвания на хетерогенните общности в хидроенергетиката – един възможен поглед към кризите с наводненията”

Мими Василева
: “Национални и регионални иновационни системи в късния социализъм и пост-социалистическия период”


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.