Начало > Новини

"Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете"

ЦАИ 20/02/2012

Студентски клуб по археология „Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов” и Студентски съвет от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” организират:

Пета национална студентска конференция
„Всекидневният живот на Балканите и в Мала Азия през вековете”

Целта на конференцията е да представи студентски научни изследвания върху всекидневния живот в два региона, Балканите и Мала Азия, чието културно взаимодействие от праисторическата епоха до съвременността е един от основните фактори в историческото развитие и културно многообразие на европейския континент.

Поканата за участие е към студенти от специалностите “Археология”, “История”, “История и география”, “Български език и история”, “Етнология”, “Българска филология”, “Балканистика”, “Културология” и “Културен туризъм”.

Конференцията ще се проведе от 16 до 18 май 2012 г. във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Пътните и дневните разходи са за сметка на участниците. Нощувките ще бъдат заплатени от Студентски съвет.

Темите на докладите с резюме от 300 до 600 думи и заявки за резервации в приложен формуляр могат да бъдат изпратени до 31 март 2012 г. на следния адрес:

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Исторически факултет
Катедра “Археология”
Клуб по археология
„Проф. д. и. н. Станчо Ваклинов”
e-mail:


Подробна информация за провеждането на конференцията и изискванията за публикуване на докладите ще бъдат предоставени след получаване на Вашите заявки.

Научен ръководител на Клуба: ст. ас. д-р Олег Александров
Председател на Клуба: Гергана Герчева (телефон за връзка: 0894/529 112)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.