Начало > Новини

Списание "Критика и хуманизъм", бр. 2 за 2011 г.

ЦАИ 24/02/2012

Излезе от печат брой 2 за 2011 г., книжка 37 на списание "Критика и хуманизъм".

Съдържание:

Албена Хранова и Милена Якимова - Уводни думи

Гражданите на родината

* Димитър Вацов - Има ли „гражданско образование" в българското училище днес?
* Милена Якимова - Гражданите на родината
* Георги Господинов - Лексиконът: Към дискурса на детството и юношеството през социализма
* Здравка Георгиева - „Краят на бунта"
* Петя Кабакчиева - Нацията като въображаема държавност

Либерализъм и национализъм: напасвания

* Диана Мишкова - Политическият трансфер или за балканските преноси на „европейската" модерност
* Албена Хранова - Народи, народности и граждани в писането на българския XIX век
* Галина Гончарова - Между обществения договор и любовта към отечеството: Освобождението и инициацията на българските културни елити

Контексти на норма и санкция

* Надя Данова - Фрагменти от историята на изграждането на правната култура при българите
* Румен Аврамов - Микроикономика на антисемитизма, българската държава „аризира" „еврейските" акционерни дружества, 1941-1944 г.
* Мартин Канушев - Мястото на наказанието „лишаване от права" в българското законодателство
* Василис Пецинис - Правна рамка на малцинствените политики в Сърбия и Хърватска. Сравнителен анализ в контекста на разширяването на Европейския съюз.

Френска връзка


* Райчо Пожарлиев - Хляб и пасти (културният срещу историческия факт)

Сродни изследвания

* Цветелина Сантулова - Карта на два проекта
* Николай Аретов - Интердисциплинарен проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения"
* Леа Вайсова - Патриотизъм, национализъм, гражданство и около

Авторите в броя
Резюмета на английски език


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.