Начало > Новини

"Демокрацията и проблемите на колективното решение и действие"

ЦАИ 27/01/2012

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес“:

Демокрацията и проблемите на колективното решение и действие
лекция на Ружа Смилова (Софийски университет)

"Икономическите" теории за политиката поставят редица проблеми пред демократичната теория. Теоремата за невъзможността на Кенет Ероу показва, че всички приемливи процедури за гласуване често произвеждат произволни резултати, което представя понятия като „обща воля“, „общo благо“, „народ“ като некохерентни. Самото гласуване според мнозина е като цяло ирационално, дори и проблемите с приемливите процедури да можеха да се преодолеят. Подробно анализирани в политологичната литература са и проблемите пред колективните действия на големи групи хора, които само стават по-трудни за решаване в глобализиращия се свят. Всички тези резултати според някои подкопават устоите на мажоритарната, популистка демокрация и като че привилегироват либералната демокрация. Дали това е така обаче? Лекцията е опит да се разгледат импликациите на „икономическите“ модели за политика по отношение на демократичната теория и по-специално по отношение на дебата „популистка срещу либерална демокрация“.

Модератор: Боян Знеполски (ФХСИ/Софийски университет)

27 февруари (понеделник) 2012, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова“, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.