Начало > Новини

"Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г."

ЦАИ 29/02/2012

Излезе от печат книгата на Мария Колева "Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г." (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012, 150 с., 9 лв.).

От издателите:

На фона на общото икономическо и политическо развитие на Германия в студията са изследвани еволюцията, методите и механизмите на икономическата й политика по отношение на България между двете световни войни. Проследено е постепенното и целенасочено изграждане на германската позиция в условията на настъпилите след края на Първата световна война политически промени в Европа. Разгледано е ранното възстановяване на търговските отношения, както и постепенното налагане и утвърждаване на Германия като първостепенен търговски партньор на България през втората половина на 20-те години на XX век. Показано е активизирането на германската икономическа политика в годините на световната икономическа криза и при нацисткото управление. Изследването е направено предимно въз основа на документи от германски архиви (документи на Имперското министерство на икономиката, Имперското министерство на финансите, Министерството на външните работи, Дирекцията за пресата), както и на българското Министерство на външните работи.

Източник: anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.