Начало > Новини

"Индексите на цитиранията като критерий за академично качество"

ЦАИ 01/02/2012

Индексите на цитиранията като критерий за академично качество
дискусия с участието на Милена Жик Фукс (Хърватска) и Гунар Сивертсен (Норвегия)
Във фокуса на тази публична дискусия са индексите на цитиранията в социалните и хуманитарни науки като инструмент за международна видимост и за измерване на академично качество. Дискусията проблематизира и предизвикателствата пред интегрирането на национални езици в интернационални бази данни на научни публикации.

Милена Жик Фукс (Председател на Постоянната комия за хуманитарни науки към Европейската научна фондация): „Европейският индекс на позоваванията в хуманитарните науки (ERIH)“.

Гунар Сивертсен (изследовател и специален съветник към Норвежкия институт за изследвания в областта на иновациите, изследователската дейност и образованието): „Издаване на списания, индексиране на цитирания и научна комуникация в социалните и хуманитарни науки“.

На английски език.


9 март (петък) 2012, 17.00 ч.
Червена зала, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.