Начало > Новини

Покана за публикации: "Новите права, пре-въобразяване на демокрацията"

ЦАИ 16/04/2007

Новото интернетно издание Ре-публика (www.re-public. gr/en) приема предложения за статии в бъдещия си тематичен брой върху "Новите права, пре-въобразяване на демокрацията".

Размножаването на понятието за права е явление, характерно за епохата след Студената война. Преминавайки през “човешки права” и “права на животните”, от "права на малцинствата" до "религиозни права" и между "правото на минимален доход” и “правото на свободен обмен”, доминантният политически дискурс за правата обхваща целия политически спектър, обединявайки ляво и дясно, включително и тези, които претендират за място отвъд това двуполюсно разделение.

Независимо от конкретната си политическа употреба, понятието за “нови права” е потенциален фактор за коренни промени в демокрацията. Т.е., то представлява пряко предизвикателство към основните категории, чриз които традиционно се възприема и практикува модерната демокрация: преобръща дихотомиите гражданин/чужденец, публично/частно, мъжко/женско, вътре/вън и т. н. Новите права дават обещание за пълна включеност.

Този тематичен брой цели да разгледа възможностите, които понятието за нови права представя за пре-въобразяване на демократичната теория и практика. Възможните теми за публикации включват:

- Отвъд разграничението гражданин/чужденец: права на имигрантите
- Отвъд патриархалната демокрация: права на жените
- Отвъд хомофобията: гей и лесбийски права
- Отъд двуполюсното разграничение човешко/не-човешко: права на животните, права на машините
- Отвъд контрола над знанието: дигитални права
- Отвърд моделите на Запада: пренаписване на правата в контекста на културен и религиозен плурализъм.

Краен срок за статии: 20 май 2007. Текстовете трябва да бъдат в приблизителните рамки от 1 500 думи. Моля, предавайте предложенията си в електронен формат по избор на адрес:

Повече информация можете да намерите на http://www.re-public.gr/en


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.