Начало > Новини

"Специфика на брачността по българското Черноморие през ХIХ в. (до 1878 г.)"

ЦАИ 06/02/2012

СЕМИНАР "Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото", организиран от Центъра за либерални стратегии.

Лекция на тема "Специфика на брачността по българското Черноморие през ХIХ в. (до 1878 г.)"

на Даниела Ангелова
(Институт за изследване на населението и човека, БАН)

28 март (сряда) 2012 г. от 17.30 ч. в зала "Пеша Николова"
на Центъра за култура и дебат ”Червената къща” в рамките на

Водещи на семинара: Румен Аврамов (Център за либерални стратегии) и Мартин Иванов (Институт по история, БАН)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.