Начало > Новини

"Докторантски дейности - проекти и перспективи"

ЦАИ 12/02/2012

Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и "Асоциация на докторантите в България" (АДБ www.phdgate.net)

организират семинар с докторантите на университета на тема:

Докторантски дейности - проекти и перспективи

15 Март 2012 година - 14:00 часа, Софийски Университет, Ректорат, Kонферентна зала


Програма:

1. „Докторантски проекти на СУ”

2. „Перспективи за развитие на докторантите - цели и задачи на АДБ”

3. „Възможности за развитие на научна дейност”

4. Проектът: "Изследване на потребностите, мотивацията и нагласите на младите учени за научни изследвания и кариера в България и възможностите за по-активно сътрудничество с бизнеса”

5. Дискусия по темите

“Асоциация на докторантите в България” изразява готовността си предстоящото събитие да бъде началото на един постоянен конструктивен диалог, касаещ бъдещето и дейността на докторантите и младите учени в България.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.