Начало > Новини

"Евгенични безпокойства и репродуктивна свобода: към едно биополитическо противоречие в България"

ЦАИ 16/02/2012

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ) представя в рамките на постоянния теоретичен семинар „Предизвикателства пред представителната демокрация днес“:

Евгенични безпокойства и репродуктивна свобода: към едно биополитическо противоречие в България


Лекция на Ина Димитрова (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН)

19 март (понеделник) 2012, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова”, Червената къща

Какви теоретични ресурси да потърсим, за да говорим за „практики на свободата” днес? В центъра на вниманието са две биополитически технологии, интензивно разгръщащи се в България през последните няколко години – асистираната репродукция и инициативата за превенция на генетичните болести с фокус върху пренаталната диагностика. Целта на лектора е по линията на утвърждаващото се във все по-висока степен институционализиране на страха от увреждания и нормализиране на селективния аборт да съпостави характерните за всяка от тях форми на натиск: докато в първата акцентът се поставя изцяло върху репродуктивната свобода, дори дълг за възпроизводство, без да се тематизира въпроса за отговорността, то във втората репродуктивната свобода е сериозно ограничена от наложеното задължение да не създаваме животи, които „не бива да бъдат живяни”, стратегически преформулирано тъкмо като отговорност най-вече към обществото. През този конкретен пример за измеренията на биовластта в България става видима продуктивната роля на социалните норми и начините, по който те биват мобилизирани за конституирането на определени форми на самоотнасяне и самоуправление.

Модератор: Боян Знеполски (ФХСИ/Софийски университет)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.