Начало > Новини

"'Новата' 'либерална' Европа: размисли, тревоги, визии"

ЦАИ 21/09/2006

VIII-ма международна интердисциплинарна конференция
организирана от Society of Applied European Thought (SAET)
Скопие (Македония)
8-13 юли, 2007 г.

Тематичните граници на конференцията включват следните проблеми:

- модели на гражданското общество/държава и наднационални отношения;
- миграция и убежище: ревизия на европейския дом;
- сблъсъкът на цивилизациите: християни и мюсюлмани;
- преосмисляне на идентичността; национализъм и другостта;
- политически идеологии на включването/изключването;
- общност, близост и различие;
- универсализъм и партикуларизъм;
- признание и преразпределение;
- либерализъм, пазар и демокрацията;
- либерализмът и неговото недоволство;
- Европейския съюз и националните интереси/идентичности;
- новото мислене на Европа, европейците и европейското;
- в и отвън Европа – пресечни точки;
- Европа в променящия се свят – международни отношения и анти-капитализъм;

Езикът на конференцията е английски
.

Таксата за участие е £450. Има ограничен брой стипендии за участие.

Крайни срокове:
Изпращане на резюметата: 9-ти февруари, 2007 г.
Кандидатстване за стипендия: 23-ти март, 2007 г.
Предаване на пълния текст на докладите: 11-ти май 2007 г.

За контакти:
Dr Niall W.R. Scott
Lecturer in Ethics
Centre for Professional Ethics
University of Central Lancashire
Harrington Building
Preston, PR1 2HE
UK
Tel: +44 (1772) 89 2547
Fax: +44 (1772) 89 2942
E-mail:

Повече информация може да получите от английската версия на новината.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.