Начало > Новини

Цикъл от лекции по повод 120 годишнина на Националния архелогически музей

ЦАИ 20/03/2012

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

По случай 120-годишнината на Националния археологически музей
1892-2012

Цикъл от лекции


в заседателната зала на НАИМ-БАН,
пл. Атанас Буров 1 (срещу президентството)

ПРОГРАМА

22 март 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Доц. д-р Диана Гергова: „Даусдава – Хелис – Сборяново. Равносметка на 30 годишните
проучвания”

29 март 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Гл. ас. д-р Христо Попов: „Златодобивен рудник от къснобронзовата и ранножелязната
епоха на Ада тепе край Крумовград – в периферията на Микенския свят”

5 април 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Гл. ас. д-р Георги Нехризов: „Археологическа карта на България – достижения и
перспективи”

12 април 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Доц. д-р Гергана Кабакчиева: „Улпия Ескус – един от най-големите антични градове
на Долен Дунав”

20 април 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Доц. д-р Кръстина Панайотова: „Некрополът на Аполония Понтийска”

30 април 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Доц. д-р Алексей Гоцев: „Емпорион Пистирос – проблеми и перспективи”

4 май 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Доц. д-р Венцислав Динчев: „Източно-балканската преградна линия и комплексът на
Хемските порти”

11 май 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Гл. ас. Марио Иванов: „Възникване и развитие на SERDICA през I – VI век според
последните археологически проучвания”

17 май 2012 г., 16.30 – 18.30 ч.
Гл. ас. д-р Маргарит Дамянов „Гърци и траки по Западния Понт”


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.