Начало > Новини

Стипендии на Виенския институт за изследване на Холокоста

ЦАИ 21/03/2012

Стипендии за академичната година 2012/2013 на Виенския институт за изследване на Холокоста

Виенският институт е научен център, посветен на изследването и документирането на антисемитезма, расизма и Холокост. Замислен и създаден от Симон Визентал Институтът се финансира от Австрийското министерство на образованието и науката, както и кметството на Виена. Изследванията в Института се фокусират върху Холокост в нейния европейски контекст, включително предпоставките за нея, както и последиците.


Стипендиите са за:
* двама утвърдени учени,
* двама изследователи
* четирима млади учени.

за работа в Института за период от 6 до 12 месеца.

Допълнителна информация за Института и условията за кандидатстване може да видите на сайта: http://www.vwi.ac.at.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.