Начало > Новини

"Има ли европейска идентичност в България?"

ЦАИ 03/03/2012

Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия (IMIR) София представя:

Има ли европейска идентичност в България?

представяне на международния проект „Идентичности и модерности в Европа: Европейска и национална идентичност, политика, култура, история и религия“, последвано от дискусия Европа като политическа, географска, културна и цивилизационна общност винаги е била основна отправна точка в стремежа да се очертае българската национална идентичност. В различни моменти от историята Европа е възприемана както като пример за прогрес и модерност, така и като заплаха за българските национални интереси и идентичност. По подобен начин развитието на обществото към модерност се възприема или като еднозначно с европеизацията, или като стремеж да се открие специфичната българска траектория. Докъде са стигнали тези противоречиви осмисляния на модерността в съвременното българско общество? Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на Европейската Комисия.

Подробности за проекта вижте на http://www.imir-bg.org/ и на http://fass.kingston.ac.uk/research/helen-bamber/ime/.

С участието на Марко Хайдиняк (ИМИР), Мая Косева (ИМИР), Евгения Кръстева - Благоева (Нов български университет), Алексей Кальонски (СУ "Св. Кл. Охридски").

Модератор: Михаил Груев (СУ "Св. Кл. Охридски")

5 април (четвъртък) 2012, 18.00 ч.
зала „Пеша Николова“, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.