Начало > Новини

"Студенти на стаж в МОМН:

ЦАИ 05/04/2012

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”

Целта на програмата е да се даде възможност на студентите да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката и да обвържат придобитите теоретични знания с практически опит и умения.

Общи условия:

* Продължителността на програмата е шест месеца.
* Програмата се финансира от МОМН.
* Участници в програмата - студенти в ІІІ, ІV и V курс с добро представяне по време на учебния процес – средна оценка „добър” от завършения последен семестър, и много добри компютърни умения.
* Стажантите ще бъдат заети по 4 часа на ден, с възнаграждение до една минимална работна заплата месечно, на основание сключен граждански договор и утвърден от директора на дирекция или друго определено длъжностно лице доклад.
* Броят на заетите места по Програма „Студенти на стаж в МОМН” ще се определя съгласно подадените от дирекциите заявки, в които се посочва необходимата професионална квалификация и изискваните допълнителни умения, но не повече от 25 бройки общо за МОМН. Позиции за включване в Процедура - 2012 г. по Програма „Студенти на стаж в МОМН"
* Завършилите стажа студенти получават документ от МОМН.

Необходими документи:


* формуляр за кандидатстване по образец (изтегли ТУК)
* автобиография
* академична справка или копие на студентска книжка
* други документи по преценка на кандидата.

Начин на провеждане на конкурса:


* подбор
* събеседване.

Документите се подават лично на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката; гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, приемна, партерен етаж, стая 1.

Обявлението за подбора, класирането след различните етапи, както и всички допълнителни информации, свързани с него, се публикуват на електронната страница на МОМН.

Срок за подаване на документите: 20.04.2012 г.

За повече информация на тел. 9217 559, 9217 657, дирекция „Човешки ресурси, връзки с обществеността и протокол”.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.