Начало > Новини

"Изследванията на литературата на НРБ: критически ракурси"

ЦАИ 03/04/2012

Департамент „Нова българистика” на НБУ и LiterNet Медиа

Ви канят на Национална академична кръгла маса

Изследванията на литературата на НРБ: критически ракурси


Заключителна публична проява от научния форум Литературата на Народна република България: история, понятия, подходи


11 май 2012 г. (петък)
Библиотека на Нов български университет
Заседателна зала

ПРОГРАМА

10:00 – Регистрация на участниците и откриване на кръглата маса

Анализи / Обобщения / Перспективи

10:30 – доц. д-р Пламен Дойнов: НРБ-литературата – речници, диалози, (не)разбиране

11:00 – проф. Михаил Неделчев: Двете култури от социалистическата епоха

11:30 – доц. д-р Наталия Христова: Изследванията на литературата и културата на НРБ в контекста на (не)прочетените архиви

12:00-13:00 – Обедна кафе пауза


Дискусионни мрежи


13:00 – Дискусия с участието на проф. дфн Албена Хранова, д-р Гергина Кръстева, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Владимир Донев, доц. д-р Николай Димитров, доц. д-р Сава Сивриев, д-р Мира Душкова, Мая Ангелова, д-р Йордан Ефтимов, доц. дфн Едвин Сугарев, д-р Биляна Курташева, доц. дфн Любка Липчева–Пранджева, Георги Чобанов и др.

15:00 – Кафе пауза

15:30 – доц. д-р Пламен Дойнов: Изследванията на НРБ-литературата (Въведение в един издателски проект)

16:00-16:30 – Заключителна дискусия и закриване на кръглата маса.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.