Начало > Новини

"Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг"

ЦАИ 03/04/2012

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ и
„Софийски литературоведски семинар“

Ви канят на:

Виталността на идеализма. Еволюция и инволюция в системите на Хегел и Шелинг

лекция на Тилотама Раджан

3 май, четвъртък, 17:00 ч., Ректорат, Нова конферентна зала

Лекцията ще се проведе на английски език


На 4 май, петък, 15:00 ч, с участието на Тилотама Раджан ще се проведе и кръгла маса на тема „Бъдещето на деконструкцията”. Местата са ограничени, с предварително записване. Желаещите да участват да пишат на Мария Калинова на адрес [email protected]

Тилотама Раджан
e професор по английска литература и литературна теория в Университета на Западно Онтарио, Канада. Авторка е на „Романтическият наратив. Шели, Хейз, Голдуин, Уолстънкрафт” (Romantic Narrative:Shelley, Hays, Godwin, Wollstonecraft), 2010; „Деконструкцията и останките от феноменологията” (Deconstruction and the Remainders of Phenomenology: Sartre, Foucault,Derrida, Baudrillard), 2002; „Притурката на четенето. Фигури на разбирането в романтическата теория и практика”(The Supplement of Reading: Figures of Understandingin Romantic Theory and Practice), 1990; „Тъмен тълкувател. Дискурсът на романтизма” (Dark Interpreter: The Discourse of Romanticism), 1980.

Софийски литературоведски семинар
се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… – могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други ресурси.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.