Начало > Новини

"Принудителният труд в България (1941–1962). Спомени на свидетели"

ЦАИ 04/05/2012

Автори: Ана Лулева, Евгения Троева и Петър Петров
София: Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2012

Темата се разработва за първи път в България. Изданието е двуезично - на български и немски език и се осъществява с подкрепата на германската Фондация "Памет, отговорност и бъдеще".

Книгата e посветена на паметта за принудителния труд в България – принуда, на която са били подлагани български граждани по времето на двата различни политически режима. Целта й е да покаже как писмените, устните, визуалните и ритуалните форми на предаване на спомените формират колективни (комуникативни) памети и идентичности. Изследвани са доминантните мотиви и образци на самопредставяне в спомените, институционалните и политическите актьори, участващи в конструирането на културите на памет и съответно общностите на памет, приписваните значения и промяната им във времето в различните контексти и политики на памет (социализъм и постсоциализъм).

--- От издателите ---


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.