Начало > Новини

"Жената в България в края на ХХ – началото на ХХІ век: криза на идентичността"

ЦАИ 03/05/2012

Научно-изследователски семинар на Департамент “История на културата” към Нов Български Университет, пролетен семестър 2011/2012 уч. г.

"Кодовете на социализма в постсоциализма"


Водещ: Наталия Христова

Поредната сбирка от семинара ще представи

"Жената в България в края на ХХ – началото на ХХІ век: криза на идентичността"

Лектор: Илияна Марчева

5 юни (вторник) от 18 ч. в Заседателната зала на Библиотеката на НБУ.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.