Начало > Новини

"Светци и свети места на Балканите"

ЦАИ 05/06/2012

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Светци и свети места на Балканите
14-16 юни 2012 г.
София

Проектът Encyclopaedia Slavica Sanctorum. Светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат) е финансиран от Фонд Научни изследвания към МОМН, договор ДДВУ 02/68 (2010)

Пълна информация за конференцията може да видите в прикачената програма.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.