Начало > Новини

"Региони на паметта. Един сравнителен поглед към Източна Европа"

ЦАИ 07/06/2012

Покана за участие в международна конференция на тема:

"Региони на паметта. Един сравнителен поглед към Източна Европа"


Варшава, 26-28 ноември 2012 г.

Допълнителна информация по темата на конференцията може да видите в английската версия на новината.

Организационна информация:

Работни езици: английски, полски (със симултанен превод)

Може да изпращате резюмета на вашите доклади не по-дълги от 300 думи, придружени от кратко CV, до 20 юни 2012. Подборът на докладите ще се направи от академичено жури. Одобрените ще получат извести до 20 юли 2012 г. Окончателният текст трябва да бъде изпрате до 1 ноември.

Участниците не трябва да заплащат такса за участие. Организаторите поемат разходите по настаняването и храната по време на конференцията. Има ограничени по количество средства за покриване на пътни разходи (предимно за докторанти и студенти).

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Може да изпращате резюметата и запитванията си до:

Още информация може да се намери и на: www.genealogies.enrs.eu


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.