Начало > Новини

"Европейски цивилизационен процес. Избрани студии"

ЦАИ 08/06/2012

Излезе от печат сборник със студии на проф. Георги Димитров от Софийски университет, Катедра "Еропеистика"

Европейски цивилизационен дискурс. Избрани студии

Автор: Георги Димитров
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
София 2012 г.

Проф. Георги Димитров използва представянето на новата си книга, за да ви покани на разговор, на който да търсим отговор на въпросите:

Какво става?
Какво правим?
Защо така?


Европейски цивилизационен процес, ама не дотам - we will do it the American way: the treat will be before, not after the event!

Ще се радвам да се видим на 22 юни (петък) от 18 часа в клуба "Дада" (ул. "Бенковски" 10)

За книгата: Обемният текст на проф. Димитров... е структуриран в една добре промислена схема, която му дава възможност да подложи на анализ не просто проблема за "европейското" или за посткомунистическото движение на България към вписване в общо-европейските процеси, а именно тяхната контекстуална връзка от позициите на една нетривиална гледна точка. Той е солидна заявка за системно изграждане на академичен курикулум по European Studies не в матрицата на някакъв усреднен западно или централн оевропейски модел, а тъкмо от хоризонта на българската ситуация.

---
проф. дфн Георги Каприев ---


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.