Начало > Новини

Представяне на Том 9 от "История на България" - 1918-1944

ЦАИ 25/05/2012

Институтът за исторически изследвания към БАН

ще представи на 26 юни 2012 г. (вторник), от 17.00 часа,
във фоайето на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, ет. ІІ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1918-1944. ТОМ ІХ НА МНОГОТОМНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Редакционна колегия:

Георги МАРКОВ /главен редактор/,
Стойчо ГРЪНЧАРОВ , Благовест НЯГУЛОВ, Николай ПОППЕТРОВ, Елена СТАТЕЛОВА Витка ТОШКОВА
Уредник Дивна ГОЦЕВА
Художник-оформител на поредицата Владислав ПАСКАЛЕВ

АВТОРИ: Даниел ВАЧКОВ, Венцислав ВЕЛЕВ, Йорданка ГЕШЕВА, Димитър ГОЦЕВ, Дивна ГОЦЕВА, Александър ГРЕБЕНАРОВ, Стойчо ГРЪНЧАРОВ, Костадин ГЪРДЕВ, Светлозар ЕЛДЪРОВ, Мартин ИВАНОВ, Румен КАРАГАНЕВ, Иордан КОЛЕВ, Румяна КОНЕВА, Милен КУМАНОВ, Райна МАНАФОВА, Георги МАРКОВ, Володя МИЛАЧКОВ, Цветана МИЧЕВА, Благовест НЯГУЛОВ, Николай ПОППЕТРОВ, Румяна ПЪРВАНОВА, Луиза РЕВЖИНА, Валери СТОЯНОВ. Лъчезар СТОЯНОВ, Ваня СТОЯНОВА, Росица СТОЯНОВА, Витка ТОШКОВА, Щелиян ЩЕРИОНОВ

Библиография: Нина ПОПОВА, Румяна ПРАХОВА Показалци Дивна ГОЦЕВА
Хронология Дивна ГОЦЕВА, Николай ПОППЕТРОВ Илюстрации Дивна ГОЦЕВА
Художник оформител на тома Ралица КАРАПАНТЕВА

В многотомната „История на България " изложението следва хронологичния и тематичния принцип. Обособяването на материала за политическата история е улеснено от големите събития, определящи основните насоки на развитието на България през периода - Солунското примирие от септември 1918 и Ньойският договор от ноември 1919 г., установяването и падането на земеделския режим, превратите от юни 1923 и май 1934 г., управленията на Демократическия сговор и на Народния блок, началото на Втората световна война през 1939 г., присъединяването на страната към Тристранния пакт през 1941 г. и превратът през септември 1944 г. Наред с това съвсем не са пренебрегнати различните аспекти на социалната и културната история. В отделни глави са представени демографските процеси и всекидневният живот, стопанското развитие, общностите и организациите, свързани с националния въпрос /за първи път в поредицата - и тези на малцинствата в България/, развитието на културата, образованието и науката. Справочните материали към тома съдържат хронология на събитията, показалци - именен и географски, и библиография. Текстовото изложение е илюстрирано с ценни снимки, карти и факсимилета на документи.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.