Начало > Новини

Стипендии на АНЦС за участие на български учени в международни конференции

ЦАИ 18/09/2012

Програма на АНЦС за стипендия на български учени за покриване на пътни разходи при участие в международна конференция

Американският научен център в София (АНЦС), България, с подкрепата на Фондация „Америка за България”, обявява конкурс за подпомагане на транспортните разноски на български учени, които ще представят собствено изследване в конференции на международно ниво.

СТИПЕНДИИ: Кандидатите могат да подадат молба за отпускане на средства в размер до $1000, с които ще подпомогнат участието си в конференции с международно значение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Имат право да кандидатстват български граждани с местожителство в България. Учените трябва да имат докторска степен, а участие могат да вземат и изявени докторанти в своята програма. Кандидатите трябва да представят доклад на конференция с международна важност в областта на археологията или историята или свързани с тях дисциплини в хуманитарните и социалните науки. В случаи, когато докладът е с повече от един автор, само един от тях може да кандидатства за подпомагане от АНЦС и същият кандидат трябва да бъде главният презентатор на конференцията. Всеки желаещ да участва има правото на една стипендия за календарна година.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Необходимите документи за участие са: 1. кратко CV (до една страница); 2. резюме на доклада, който кандидатът ще представи на конгреса, заедно с потвърждение, че докладът е вече одобрен за представяне; 3. кратко изложение (до една страница) на международната значимост на конференцията в областта на научното изследване на кандидата; 4. подробен бюджет. Допустимите разходи включват: транспортни разноски; такса за регистрация за участие в конференцията; настаняване; такса за изваждане на виза (при необходимост); 5. за докторанти: писмо от научния ръководител на дисертацията им, което да удостоверява добрата позиция на кандидата в научната програма и което да посочи ползите от участието му в конференцията. Кандидатите могат да бъдат извикани на интервю.

Тази програма има няколко крайни срока за подаване на молба: в рамките на 2012 г. - 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември. АНЦС ще уведоми кандидатите за решението на Комитета за присъждане на стипендии 3-4 седмици след тези крайни срокове. Кандидатстването не трябва да се извърши по-рано от шест месеца преди началото на конференцията, която учените искат да посетят. Документите за кандидатстване трябва да бъдат на английски език. Материалите трябва да бъдат изпратени по електронен път на директора на АНЦС ([email protected]). Няма да бъдат приемани молби на хартиен носител.

ЗА КОНТАКТИ: Ако имате някакви въпроси относно програмата или процедурата за кандидатстване, моля пишете на директора на АНЦС ( ; запитвания само на английски език) или на д-р Емил Нанков ( ; запитвания на български и английски език).

PDF файл.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.