Начало > Новини

"Изплъзващият се предмет на литературознанието"

ЦАИ 21/09/2012

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

Изплъзващият се предмет на литературознанието.
Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов.


Събитието ще се проведе на 28, 29, 30 ноември 2012 г. в СУ. Организатори на конференцията са направлението по Теория на литературата към Института за литература при БАН и катедра Теория и история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”.

Конкретният повод е кръглата (седемдесет) годишнина на Радосвет Коларов. Целта е литературоведското му дело да бъде осмислено през концептуалните и тематични връзки с делото на други две ключови за българското литературознание фигури – М. Янакиев и Н. Георгиев.

Нарекохме „невидима” създадената от тримата школа, защото тя се различава от традиционните школи, които имат свои манифести, тезиси, пространствени центрове. В същото време тяхната школа, свободна от всякакви белези на институционалност, е повече от видима. Ако има нещо устойчиво в българското литературознание от 40-50 години насам, то е именно в неотслабващото позоваване на техните идеи, теоретични построения и конкретни анализи. И това важи в еднаква степен за различни като поколение литературоведи – от тези, които са най-близо, до тези, които са най-далече от мисленето на тримата за литературата. Разбира се, под „мислене на тримата” съвсем не се има предвид, че те мислят еднакво. Обратното, една от съществените посоки на предлаганата конференция би било вглеждането в точките, където най-остро личат различията помежду им, без да се подценяват и точките на единомислие.

Изборът ни на заглавие на конференцията е мотивиран от факта, че не съществува определение или описание на литературата, което да не е обречено на непълнота и което да не може да бъде оспорено. От друга страна, обаче, те тримата – М. Янакиев, Н. Георгиев и Р. Коларов – са успявали през годините да я улавят до възможния предел, до който това изобщо може да бъде постигнато.

Тази конференция е възможност съвременното литературознание да направи много важна крачка към самоопознаването и самоосъзнаването си. За да се случи това, нейна водеща черта би трябвало да бъде съсредоточеността. Затова нейното поле се задава с по-голяма от обичайната строгост: темите на всички доклади ще трябва да бъдат изведени от концепциите и подходите на тези учени, а техните идеи – разгледани в присъщите им отношения на взаимно допълване и оспорване.

Предлагаме следните проблемни центрове, около които да бъдат организирани докладите:

* Литературата – познаваема и непознаваема
* Бягства и завръщания на литературоведа
* Конфликти и решения в литературознанието
* Свобода и подчиненост в литературознанието

Срок за подаване на заявка – 15 октомври
Анотация до 500 знака
Регламент – 20 мин. на доклад
Дати на конференцията – 28, 29 и 30 ноември 2012
Място: Нова конферентна зала, Ректорат, СУ
Контакти:

С уважение,
организаторите на конференцията:

направлението по Теория на литературата
към Института за литература при БАН
катедра Теория и история на литературата
в СУ „Св. Климент Охридски”
и Културният център
на СУ „Св. Климент Охридски“


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.