Начало > Новини

Кн. 4/2012 на списание “Философски алтернативи”

ЦАИ 25/10/2012

Акцентите в броя:

Този брой на списанието реабилитира проблематиката за човешката сетивност, понякога поставяна на втори план по отношение на често “привилегированите” от философите категории и феномени: разум, знание, мислене, вяра. Както личи от интересните и атрактивни анализи и стилистика на авторите, формиращи този основен блок - “Философия на сетивността” – именно чрез нея нахлува у нас светът в цялото си разнообразие и великолепие – на цветове, форми, ухания. Свят, който опиянява, очарова с красотата си, активира емоциите и провокира уникалното личностно отношение към него, свързано с изкуството, с творческото начало. Потапянето в “глъбините на сетивното”, според Атанас Илиев, носи радост, настроение, предчувствие и интуиции за “света сам по себе си”, за бъдещето: “Това е общият извор на живота и света, изворът, в който субектът и обектът са още необособени…” Свят, който разумът, мисленето, знанието кристализират в строги, безцветни категории и закони с всеобща валидност, конституирайки се в субект, на който светът противостои като обект. Специфичните начини, по които И.Кант и Г.Флоровски надмогват тези крайности са представени в класическата рубрика “Около Кант”. Интригуващият сравнителен анализ на социално-философските проекти на Е.Чоран и Я.Янев разширява аналитичния и информационен потенциал на броя към актуалната проблематика на националната идентичност, традиционализма, европеизма и др. Традиционно оригинална своя визия за настоящето и бъдещето предлага съвременният руски анализатор А.Неклеса.

Приятно четене.
Нонка Богомилова


Списание „Философски алтернативи“ 4/2012
Водещ на броя: Нина Димитрова

СЪДЪРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ НА СЕТИВНОСТТА/ФИЛОСОФИЯ НА ВКУСА

* Ясен Захариев: Опиянената естетика, или за виното от философска перспектива
* Цвета Дончева: Маса и легло. Опит за феноменологична онтология на вкуса
* Martin Seel: Beauty – а Brief Conceptual Journey
* Сергей Герджиков: Синтез на зрим свят
* Атанас Илиев: В глъбините на сетивното

ОКОЛО КАНТ


* Валентин Канавров: Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм
* Георгий Флоровски: Към метафизиката на съждението

ИСТОРИЯ И ФУТУРОЛОГИЯ

* Keith Hitchins: Modernity and Angst between the World Wars: Emil Cioran and Yanko Yanev
* Александър Неклеса: Трансмутация на бъдещето

ЕСЕИСТИКА

* Венелин Пройков: Нормалността (ІІ част)

ЮБИЛЕЙ

* Добрин Тодоров: Живот, отдаден на философската пропедевтика (проф. Асен Карталов на 80 години)


Списание “Философски алтернативи” се индексира от: The Philosopher’s Index /САЩ/
EBSCOhost
Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа /www. ceeol.com/


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.