Начало > Новини

"Балканските войни 1912-1913 г. Памет и история"

ЦАИ 31/10/2012

Съставители: Василка Танкова, Йорданка Гешева, Даниел Вачков, Владимир Златарски, Дивна Гоцева и Алека Стрезова.

Издателство: БАН Марин Дринов

Сборникът съдържа текстове на 30 автори, своевременно обнародвали или оста­вили в ръкопис спомени за Балканските войни. Идеята на съставителите е чрез пуб­ликуването на малко познати или напълно неизвестни свидетелства, удостоверяващи историческа памет, да се разкрият многобройните очертания на войната – от полити­ческите, дипломатическите и военните до частните, всекидневните и менталните. В премислената подредба на съдържанието се очертават групите разкази на политици и дипломати, на генерали и публицисти, задочният спор между които неизбежно и до днес подхранва полемики в историографията. Интересни и посвоему значими за бъде­щите научни изследвания са наблюденията и преживяванията на фронтови началници, санитарни инспектори, лекари, войници и доброволци. Техните записки, изпълнени с факти от военното всекидневие, подсещат за все още неизучени от българската истори­ография аспекти на войните.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.