Начало > Потребители
Снежана Йовева
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
СУ"Св. Климент Охридски", ФСлФ, магистър по словашки език и литература и български език и литература;
работеща в Института за български език "проф. Любомир Андрейчин" - БАН, Секция по общо и приложно езикознание;
специализации в чужбина - Словакия, Словения, Украйна, Австрия;
участия в международни интердисциплинарни проекти за изследване на българските общности в Средна Европа;


Лични интереси
кино, пътувания, литература

Работни езици
немски, английски, словашки, руски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Филологии, Социални науки,

Работно място
Институт за български език - БАН

Изследователски интереси
социолингвистика, етно- и психолингвистика, анализ на дискурса, лингвистична антропология
Библиография
Конференции
2006 5 - 8 октомври, 2006 г. - Самоков
Дискурсивни варианти в междуетнична среда (Комуникативните пространства на групи български жени, живеещи в Австрия и Словения.) (под печат в сборник) Юбилейна научна конференция "Етнология на пространството"
2005 25.–27. 4., Бърно, Чехия
Lingvokulturologická anketa ako výskumný model etnickej komunity (публикувано) VI. mezinárodní balkanistické symposium
2005 16-18 септември, Тутракан
Лексикалните дискурси между българи и словаци в крайдунавските квартали на Братислава, Словакия (публикувано) Международна научна конференция на тема: “Река Дунав – поминък и култура"
2004 17. - 19. май, Оломоуц, Чехия
“Kulturne a jazykove posobenie bulharskej komunity na Slovensku” (публикувано) V. mezinarodny setkani mladych lingvistu - Tzv. zakladny vyzkum v lingvistice– desideratum, nebo realis?

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.