Начало > Потребители
Ана Хофман
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Бакалавърска и магистърска степен във Музикалния факултет на Белградския университет;
Докторат в интеркултусни изследвания, Словенска академия на науките и изкуствата, Любляна


Лични интереси
Политики към пола на Балканите, Балканска музика

Работни езици
Английски
Сръбски (майчин език)
Словенски
Френски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Научен сътрудник към Словенската академия на науките и изкуствата, Любляна

Изследователски интереси
Социализъм и постсоциализъм в Югоизточна Европа, Културна политика и музика
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.