Начало > Потребители
Камелия Жабилова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
магистър по философия, доктор по философия, научен сътрудник - Институт за философски изследвания - БАН


Лични интереси
литература,скално катерене,туризъм

Работни езици
английски, немски и руски
Академични данни
Статус
Aсистент

Работно място
Институт за философски изследвания

Изследователски интереси
история на философията,философия на културата,културна антропология,история на българската философска култура
Библиография
Статии
Вечният възврат. Варианти на интерпретация от Камелия Асенова

0 сп.Философия,2002,кн.2
Език: Български
Nietzsche or in time about "the non-timeless" от Камелия Асенова

0 Philosophy between old and new values, 2003
Език: Английски
Българските образи на Европа от Камелия Асенова

0 Фабер От криворазбраната цивилизация към криворазбрана европеизаци 2004
Език: Български
Морбидният дискурс в живота и творчеството на Ницше и П. П. Славейков от Камелия Асенова

0 Философски алтернативи, 2006, кн.4
Език: Български
Монографии
Гласът Ницше в творчеството на П. П. Славейков от Камелия Асенова

0 Фабер 2006
Език: Български
Конференции
2006 Столична библиотека, зала "Виктория"
Балканът в менталната картография на българската идентичност Балканската културна матрица и европейският проект

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.