Начало > Потребители
Милена Велева
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", магистър по полски език и литература;
Доктор по филология


Лични интереси
Йога, туризъм, литература

Работни езици
руски, полски, английски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
Филологии,

Работно място
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Департамент за езиково обучение

Изследователски интереси
съвременен български език - морфология, лексикология, фразеология
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.