Начало > Потребители
Миглена Иванова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
1978-1983: Английска езикова гимназия в гр. Варна;

1983-1988: Софийски университет "Св. Климент Охридски". Магистратура по българска филология; втора специалност английски език. Защитена дипломна работа на тема "Представата на гагаузите от Каварненско за Алексий човек Божий". Научна степен магистър (по българска филология и втора специалност английски език), придобита през 1988 г.;

1988-1990, 1992-1994: учител по български и английски език;

1990-1992: н. с. III ст. в Педагогическата лаборатория на НКК - Горна Баня; 1995-1998: Докторантура по фолклористика в Института за фолклор - БАН. Защитена докторска дисертация на тема "Визуално-антропологични характеристики на съвременните български графити" през 1998 г., научна степен "доктор", придобита през 1999 г.;

1997-1998: Централноевропейски университет, Будапеща. Магистратура по югоизточноевропейски науки. Защитена магистарска теза на тема "Folklore as National Representation. Georgi Rakovski's Understanding of Folklore as National Representation in the Context of Nineteen Century South Slav Romantic Nationalism" през 1999. Научна степен магистър (по югоизточноевропейски науки), придобита през 1999 г.;

1998-1999: проучвател в Архива на Института за фолкор - БАН; 1999-2002: н. с. II ст. в секция "Пластичен фолклор", Институт за фолклор - БАН; От 2002: н. с. I ст. в секция "Пластичен фолклор", Институт за фолклор - БАН.


Лични интереси
история и теория на културната антропология; нематериално културно наследство; антропология на съвременността; изкуствознание

Работни езици
български,
английски
Академични данни
Статус
Aсистент

Работно място
Институт за фолклор при БАН

Изследователски интереси
- проучване и опазване на нематериалното културно наследство
- проучване на съвременната българска графити продукция
- визуална антропология
- политики на идентичността
- традиционно облекло
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.