Начало > Потребители
Катя Михайлова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Университет за национално и световно стопанство
Катедра "Медии и обществени комуникации"

Изследователски интереси
Социология на медиите
Теория на новите медии
Медийна регулация
Медии за деца
Уязвими аудитории
Медийно и кибер насилие
Библиография
Статии
The Generation Gap in the Bulgarian Network Society от Katia Mihailova

2009 COST 298 "The Good, the Bad and the Challenging" 2009 Vol. 2
Език: Английски
Алтернативи за защита на детската телевизионна аудитория в рамката на медийната регулация от Катя Михайлова
Статията е достъпна на http://alternativi.unwe.acad.bg/index.php?nid=29&hid=915
2008 сп. "Икономически алтернативи" 6/2008
Език: Български
Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното комуникационно пространство от Катя Михайлова

2008 БСУ БСУ - Научна конференция с международно участие, 2008 Том 1
Език: Български
Servicing the Vulnerable Audiences: The New Role of Public Service Broadcasters от Katia Mihailova

2008 COST Action 298 - Digital Television Revisited 2008
Език: Английски
Конференции
2009 Aalborg University, Danmark
The Generation Gap in the Bulgarian Network Scoiety as a Reason for Cyberbullying Prevalence among Children The Good, The Bad and The Challenging. The User and the Future of Information and Communiation Technologies
2008 ESOF 2010, Barcelona
Giving Social Support: A Way for PSB to Serve the Vulnerable Audiences Digital Television Revisited: Linking Users, Markets and Polices
2008 Бургаски Свободен Университет, Бургас
Достъп и участие на медийните аудитории в дигиталното комуникационно пространство Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.