Начало > Потребители
Михаил Мирчев
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Университет за национално и световно стопанство, катедра "Икономическа социология"

Изследователски интереси
Социална стратификация и мобилност, теория на дейността, социална активност и иновации, икономически активно и неактивно население;

Възпроизводство на населението, социология и демография на семейството, социализация на младежта и децата;

Социално управление, политически и властови структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено мнение,

Емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност, покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на доходи и форми на спестявания;

Емпирични изследвания на политическите институции и начини на функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;

Изследвания на общественото мнение по актуални събития, ценностни ориентации в масовото съзнание, граждански нагласи и политически избор;

Емпирични изследвания на децата и младежта, на семейството и брака, междупоколенчески взаимоотношения; репродуктивно поведение и нагласи; сексуална култура и поведение;

Електорални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни кампании;

Библиография
Статии
НОВАТА КЛАСОВА СТРУКТУРА от Михаил Мирчев
Статията е достъпна на http://assa-m.com/sociologia23.htm
2008 сп. Понеделник 5-6/2008
Език: Български
ДВЕ НОВИ КЛАСИ В СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО от Михаил Мирчев
Статията е достъпна на http://assa-m.com/sociologia24.htm
2008 сп. Понеделник 7-8/2008
Език: Български
Монографии
ТЕКСТОВЕ 2. ПОКАНА ЗА СОЦИОЛОГИЯ от Михаил Мирчев

2007 М8М 2-ро доп. изд.
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.