Начало > Потребители
Пепка Бояджиева
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Висше образование - Софийски университет,
Доктор по социология на образованието,
Доктор на социологическите науки

Работни езици
английски, немски, руски
Академични данни
Статус
Професор

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Институт по социология, БАН
13 а Московса,
София 1000

Изследователски интереси
Модели на университетско развитие,
Университет и общество,
Образование и модернизация,
Учене през целия живот

Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.