Начало > Потребители
Асен Канев
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Лектор "Виртуално представяне на културното наследство" към магистърска програма “Мениджмънт и социализация на културното наследство”;
Докторант "Дигитално културно наследство" към катедра “История и теория на културата”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
Магистър, Европейска регионална магистърска програма “Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа” – Сараевски университет (Босна и Херцеговина) и Болонски университет (Италия);
Бакалавър и магистър, специалност Културология, специализация “Мит, религия, изкуство”, катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски”


Лични интереси
Дигитална / мрежова култура, дигитализация и виртуална репрезентация на културното наследсвтво, културна памет в дигитална / онлайн среда, FLOSS проблематика, изкуство и креативност, "масова само-комуникация" (Кастелс), комплексност и справянето с нея

Работни езици
български, английски, немски, руски
Академични данни
Статус
Докторант

Работно място
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра “История и теория на културата”

Изследователски интереси
Дигитална / мрежова култура, дигитализация и виртуална репрезентация на културното наследсвтво, културна памет в дигитална / онлайн среда, FLOSS проблематика, изкуство и креативност, "масова само-комуникация" (Кастелс), комплексност и справянето с нея
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.