Начало > Потребители
Ирина Шопова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
висше, доктор по история


Лични интереси
история, епиграфика

Работни езици
английски, френски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
Философия, История, Филологии, Социални науки,

Работно място
ИБЦТ - БАН

Изследователски интереси
история на религията и културата
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.