Начало > Потребители
Христо Христозов
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
2008 бакалавър ПУ "Пайсий Хилендарски", Философско-иторически факултет
2011 магистър СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет
от 2013 докторант в СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет

Работни езици
Български (роден)
Английски, Турски (писмено и говоримо)
Немски, Руски (четене)
Османски (работен)
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
История,

Работно място
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Изследователски интереси
Османска социално-икономическа история
Балканска история XV - XIX в.
История на окръжващото пространство
История на планинското пространство
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.