Начало > Потребители
Радосвета Кирова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
УАСГ-архитект


Лични интереси
средновековна и османска архитектура, модернизъм,
проблеми на опазване на наследството, реставрация, консервация, наследството в съвременния урбанистичен контекст, архитектурата на Велико Търново

Работни езици
английски
немски, руски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
История, Социални науки, Изкуства,

Работно място
доктор, независим учен

Изследователски интереси
средновековна и османска архитектура, модернизъм,
проблеми на опазване на наследството, реставрация, консервация, наследството в съвременния урбанистичен контекст, архитектурата на Велико Търново
Библиография
Статии
https://independent.academia.edu/RadosvetaKirova/ от Кирова-Делчева, Р.

0
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.