Начало > Потребители
Ивайло Марков
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Бакалавър по История и етнология, СУ „Св. Климент Охридски, Исторически факултет, 2000-2004.

Магистър по Културна антропология,
СУ „Св. Климент Охридски, Философски факултет, 2004-2005.

Докторант, 2008-2011, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН.
Дисертация: "Съвременни трудови миграции на албанците от Македония".

Работни езици
Английски, руски, сръбски
Академични данни
Статус
Aсистент

Работно място
Секция "Историческа етнология", Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН.

Изследователски интереси
Миграция и миграционни изследвания; гранични региони и гранични изследвания; общности и идентичности; културно наследство и местно развитие; семейство и родство; религия, народни вярвания и ритуали
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.