Начало > Потребители
Мария Сантулова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
магистър по българска филология, магистър по културна антропология; преподавател


Лични интереси
урбанизъм, архитектура, изкуство, музика, човешки права, международна политика

Работни езици
Български, английски, руски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Философия, История, Социални науки, Изкуства,

Работно място
самонаета

Изследователски интереси
градски изследвания
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.