Начало > Потребители
Борислав Димитров
Имейл
[email protected]
Персонални данни

Работни езици
Български и английски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Философия, Право, Социални науки, Изкуства,

Работно място
Ph.D Candidate (last year), Program in Philosophy Taught
in English, Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment
Ohridski”, Bulgaria.

Изследователски интереси
Topological Philosophy and Philosophical Topology
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.