Начало > Потребители
Милена Кремъкова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
2007-2010 Докторант към Катедра Социология (Уорик, Великобритания), "Facing the market imperative: a Bulgarian city in transition" (policy study), дипл.ръководители: проф.Ноел Уайтсайд и проф.Саймън Кларк

2006-2007 Магистър по социална и политическа мисъл (Уорик, Великобритания), магистърска теза "Предефиниране на проблема за легитимността в ЕС след разширяването: източноевропейска перспектива", дипл.ръководител Чарлз Търнър

2006 Магистър по европейски изследвания (Софийски Университет "Св.Климент Охридски"), магистърска теза на тема "Оценка на въздействието на публични политики в условията на членство в ЕС - опитът на Великобритания", дипломен ръководител доц. Нели Огнянова

2004 Бакалавър по европеистика (Софийски Университет)

Работни езици
Български, руски, английски, немски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Социални науки,
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.