Начало > Потребители
Веселка Манавска
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
висше - ИФ, СУ "Кл. Охридски"
историк - Център по тракология към ИБЦТ-БАН


Лични интереси
история, тракология, митология, религия, етнография, археология, антропология, изкуствознание

Работни езици
български, руски, английски, немски, френски
Академични данни
Статус
Студент

Поле на изява
Философия, История, Филологии, Изкуства,

Работно място
Център по тракология към институт по балканистика - БАН

Изследователски интереси
Митология, древни магически практики, календарни обичаи и ритуали, военна история и въоръжение, бит и култура
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.