Начало > Потребители
Димитрина Попова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
2000 г. - архитект, Университет по архитектура, строителство и геодезия
2014 г. - доктор по "Теория и история на архитектурата", Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките
2015 г. - главен асистент в Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките


Лични интереси
градоустройство, развитие на градовете от античността до наши дни, идентичност на местата, периферия на града

Работни езици
английски, български
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
История, Социални науки, Изкуства,

Работно място
Institute of Art Studies, BAS
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.