Начало > Потребители
Благовест Върбаков
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
СУ "Св. Климент Охридски", Богословски факултет - бакалавър (2007), магистър (2008) и доктор по теология (2012). Хоноруван преподавател в Историческия факултет на СУ в специалност "Хебрастика" от 2016 г.


Лични интереси
Theology, Philosophy, Culture, and Art

Работни езици
Немски, Английски, Руски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
История, Социални науки,

Работно място
СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет

Изследователски интереси
История и теория на византийското изкуство
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.