Начало > Потребители
Веселина Качакова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
бакалавър по социология
магистър по социални дейности
доктор по социална медицина

Работни езици
английски
Академични данни
Статус
Aсистент

Поле на изява
Социални науки,

Работно място
Институт по философия и социология, БАН

Изследователски интереси
социология на образованието
социални иновации
гражданско образование
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.