Начало > Потребители
Христо Милков
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Доцент
доктор по история
Институт за исторически изследвания-БАН


Лични интереси
художествена литература
журналистика
публицистика

Работни езици
френски, английски, руски
Академични данни
Статус
Доцент

Поле на изява
История, Психология, Социални науки,

Работно място
Институт за исторически изследвания

Изследователски интереси
Модерна и съвременна история след Първата световна война
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.