Начало > Потребители
Александър Стойков
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
- ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", преподавател по изобразително изкуство, 2000
- доктор по изкуствознание с дисертационна тема "Третиране на пространството във византийската иконографска система в периода X-XIV век", 2007, ВАК


Лични интереси
Византийска иконография, История на Византия, История на България, История на Европа, История на изкуството, Психология на изображението, Психология, Дескриптивнна геометрия, Физика

Работни езици
Български, английски, немски, руски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Изкуства,

Работно място
Независим изследовател

Изследователски интереси
Византийска иконография, История
Библиография

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.